Επαρχιακός Σύνδεσμος Αμμοχώστου - Κοκκινοχωρίων

Επαρχιακός Σύνδεσμος Αμμοχώστου - Κοκκινοχωρίων

Λίγα λόγια για τον Σύνδεσμο

Οι σκοποί του συνδέσμου είναι:

 • Ενημέρωση των μελών για θέματα που αφορούν τον κλάδο.
 • Συμμόρφωση των μελών στην τήρηση ωραρίων και αργιών.
 • Παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Μέλη

 • Αφροδίτη Φιλίππου
 • Γιώτα Πέτρου
 • Άντρη κρασά
 • Ειρήνη Λιμνιώτη
 • Ελένη Μούζουρου

Διοικητικό Συμβούλιο

 • Πρόεδρος: Γιάννα Κωνσταντίνου
 • Αντιπρόεδρος: Μάριος Χριστοδούλου
 • Ταμειας: Λευκή Ορφανίδου
 • Βοηθός ταμεια: Άντρη Γεωργίου
 • Γραμματέας: Ιωάννα Ιωάννου
 • Βοηθός γραμματέα: Σοφία Παναγίδη
 • Πρόεδρος καλλιτεχνείας: Άντρη Κωνσταντίνου

Επικοινωνία

Τηλέφωνο

Τηλέφωνο

Γιάννα Κωνσταντίνου 99763781