Στοιχεία επικοινωνίας Επαρχιακών Συνδέσμων

Λευκωσία

Σάββας Ξενοφώντος 99646033

Λεμεσός

Δημήτρης Νεοφύτου 99696922

Πάφος

Μάρω Χατζηλεωντή 99416253

Λάρνακα

Έλενα Ανδρέου 99526119

Αμμόχωστος

Γιάννα Κωνσταντίνου 99763781

Φόρμα επικοινωνίας

Διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της Ομοσπονδίας

Address
Πανάργων 1Α, Βιομηχανική περιοχή Δaλίου, Δάλι τ.κ. 2540.