Υπενθύμιση

Υπενθύμιση

Βάση νομοθεσίας οι αργίες 25 Μαρτίου και 1 Απριλίου, λόγο του ότι φέτος συμπίπτει να είναι Σάββατο, κατά συνέπεια τα κουρεία/κομμωτήρια μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά. Τονίζεται ότι για τους υπαλλήλους θεωρούνται αργίες. Ως εκ τούτου σε περίπτωση που υπάλληλοι κληθούν να εργαστούν τις πιο πάνω ημερομηνίες θα πρέπει να πληρωθούν με αναλογία 1:2