Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Σας υπενθυμίζουμε ότι βάση νομοθεσίας σε όλα τα κομμωτήρια και κουρεία πρέπει να υπάρχει αναρτημένος τιμοκατάλογος για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται. Σημειώνουμε ότι Επιθεωρητές της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, θα διεξάγουν ελέγχους σε μεταγενέστερο στάδιο, για έλεγχο της συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις.